google-site-verification: google6b65434bb141e0ca.html

YÖNETİM KURULU

ORGANİZASYON ŞEMASI

 

BAŞKAN
Secaattin AYDIN

 

BAŞKAN YARDIMCISI
Serdar GÖKCEGÖZ

 

ASİL YÖNETİM KURULU
Bülent YILDIZ
Cemil GÖRÜCÜ
Ahmet ÖZEN
Ali ÖZDEMİR
İbrahim AYDIN

 

YEDEK YÖNETİM KURULU
Hasan AVŞAR
Tahsin YILANCI
Birol YILDIZ
Abdülhamit SAHA
Arif YUMUŞAK
Çakır OCAK
Serkan OCAK

 

Genel Sekreter
Zeynep Selin DEMİR